Pactuellt

Hur många sidor har ett mynt egentligen?

Man kan leta och läsa sig fördärvad utan att få ett enkelt svar på frågan ”vad är mest hållbart ur ett miljöperspektiv?”. Det finns tydligen inget enkelt och allenarådande svar. Det finns många seriösa vetenskapliga studier/undersökningar/analyser som pekar åt ganska olika håll. Som exempel, denna rapport från […]

Läs mer

En gång är inte ingen gång.

Många engångsartiklar är av plast, och om de är fiberbaserade så har de ofta en barriär av plast. Nu har ett innovativt företag i Norrköping utvecklat ny teknik för produktion av fiberbaserade förpackningar, som tillverkade enligt deras metod, inte skall kräva en polymer barriär. Muggar exempelvis skall […]

Läs mer

Matöl

En inte oansenlig andel av konsumenternas och butikernas matsvinn består av bröd. En färskvara som många verkligen gillar dagsfärsk (även om det inte är så vi mestadels handlar den i Sverige). Hur många har inte lindrat sitt dåliga samvete när vi slänger bröd (även innan det hunnit […]

Läs mer

Cirkulera plasten säger EU!

EU-kommissionen har nu enats om en plaststrategi som skall resultera i en mer cirkulär ekonomi. Senast år 2030 skall alla plastförpackningar på EU:s marknad återvinnas. Idag är det uppskattningsvis inte ens 30% av de plastförpackningar som Europas befolkning generarar som samlas in. Strategin och de åtgärder den […]

Läs mer

Plan för att halvera matsvinnet.

FN har satt som mål att det globala matsvinnet skall halveras till år 2030. Som en konsekvens av det så har Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket fått i uppdrag att skapa en handlingsplan för att realisera målet för Sveriges del. Regeringen har nu fått in förslag på vad […]

Läs mer

Billigare att gå på bio!

Kostnad och funktionella egenskaper är sannolikt de två störta hindren för att bioplaster skall bli populärare än dagens oljebaserade plaster. Bioplasterna står närvarande för uppskattningsvis mindre än 1% av alla polymerer. För att denna siffra skall öka så måste biomaterialen kunna konkurrera i både pris och kvalitet […]

Läs mer

Mer än 50% ökning, men ändå inte tillräckligt ambitiöst?

Enligt Plastics Recycling Europé (PRE) så har den installerade kapaciteten för återvinning av flexibel PE i Europa ökat från 1,5 till 2,3 miljoner ton per år sedan 2015. Det är en ökning på mer än 50%, vilket ju är väldigt mycket på ganska kort tid. Dock, så […]

Läs mer

Kill the mighty microbs – long live shelf-life!

En av Indiens största producenter av plastfilmer har under två år utvecklat en plastfilm som de hävdar har antimikrobiella egenskaper. Plastfilmen, som är godkänd av FDA, aktiveras när den fylls/kommer i kontakt med utvalda innehåll. Innan fyllning är den inaktiv. Tester som de har genomfört på bröd, […]

Läs mer

Mera återvinning

År 2019 skall en ny anläggning för återvinning av plast i Motala stå klar. Kapaciteten, 110 000 ton, skall vara tillräcklig för att ta hand om all plast som släpps ut på marknaden från både hushåll och verksamheter. Den nya anläggningen höjer också kvaliteten, det vill säga […]

Läs mer

Få står för mycket

En studie genomförd av Karlstad universitet påvisar att det på avdelningen för frukt & grönt är sju produkter som står för hälften av matsvinnet. Dessa ”styvmoderligt” behandlade produkter är: banan, äpple, tomat, sallad, paprika, päron och vindruvor. Kostnaden som svinnet skapar, utöver den onödiga miljöpåverkan, står själva […]

Läs mer

Pacsystem på Linkedin

Följ oss gärna på LinkedIn och få de senaste uppdateringarna.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Adress: Knut Påls väg 2
256 69 Helsingborg
Telefon: +46 (0) 42-38 85 30
Fax: +46 (0) 42-38 85 49