Hur många sidor har ett mynt egentligen?

Man kan leta och läsa sig fördärvad utan att få ett enkelt svar på frågan ”vad är mest hållbart ur ett miljöperspektiv?”. Det finns tydligen inget enkelt och allenarådande svar. Det finns många seriösa vetenskapliga studier/undersökningar/analyser som pekar åt ganska olika håll.
Som exempel, denna rapport från danska Miljöstyrelsen som kommer till slutsatsen att plastpåsar av fossil råvara är bättre en papperspåsar, påsar av biobaserad plast och tygpåsar i bomull, sett till den totala miljöbelastningen.

http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/mar/plastposer-lca/

Samtidigt, så kan man i en studie från IFEU (ett Center of Excellence för miljöforskning vid universitetet i Heidelberg) läsa att förpackningar med hög andel förnybar råvara generellt sätt har en mindre negativ påverkan vad gäller utsläpp av växthusgaser och uttömmande av ändliga resurser.

https://www.ifeu.de/en/project/study-of-the-environmental-impacts-of-packagings-made-of-biodegradable-plastics/

För att få exakta svar behöver man bevisligen tänka specifikt istället för generellt. Väljer man till exempel mellan ett tråg i plast kontra ett i kartong måste man analysera hur det påverkar innehållets livslängd, respektive förpackningars materialmängd, tillverkningsprocesser, transporter av råvara och färdiga produkter, återvinningsgrad etc.. Man måste jämföra specifikationen av och informationen om just de specifika alternativen man väljer mellan. Och helst jämföra dem med hjälp av en LCA (Life Cycle Assessment), vilket idag sällan finns tillgängligt i förberett format och dyrt att köpa/svårt att genomföra själv, varje gång man skall välja en förpackning. Svårt, komplicerat, dyrt, förvirrande, skall man då låta bli ämnet och besluten? Nej, att det är svårt bör ju inte betyda att man skall låta bli att försöka och ta de första förändrande stegen.
Det finns bevisligen inga lättillgängliga och enkla svar för önskade jämförelser, men om man tänker i ”områden” (som nedan är några exempel på) så blir det lite enklare och förhoppningsvis ofta mer rätt än fel.
– Skyddar förpackningen innehållet på ett bra sätt, ökar livslängden? Eftersom förpackningen i genomsnitt motsvarar ca 10% av totala miljöpåverkan, och innehållet i runda slängar och i genomsnitt 90%, så bör man på bästa sätt skydda det mer miljökrävande innehållet så att det inte blir dåligt och slängs, för tidigt och i onödan. Hjälper en förpackning? Vilken hjälper i så fall bäst?
– Rätt materialmängd och rätt konstruktion? Inte tjockare än nödvändigt, inte tyngre än nödvändigt, inte större än nödvändigt etc. Mindre förbrukad råvara och lättare transporter och utan en massa luft som slussas runt.
– Förnybar råvara vs uttömliga resurser? Är det en matmässig råvara eller spill från produktion? Varifrån transporteras råvaran?
– Återvinningsbart? Materialåtervinns det lätt och/eller vanligtvis (d.v.s. råvaran återanvänds)? Bränns för energi? Komposteras? Deponeras?

En förpackning med minimerad mängd material, som ändå skyddar innehållet väl och maximerar dess livslängd, och inte är onödigt skrymmande och/eller tungt för effektiva transporter, tillverkat av förnybar råvara, och går att materialåtervinnas. Kanon! Men kanske hittar man inte så många alternativ som uppfyller samtliga kriterier. Förhoppningsvis finner man i sitt sökande och längs vägen något som åtminstone uppfyller några av dem, de man tror/tycker är bäst och viktigast. Vi får välja och lära längs vägen, men inte vänta.

 

Pacsystem på Linkedin

Följ oss gärna på LinkedIn och få de senaste uppdateringarna.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Adress: Knut Påls väg 2
256 69 Helsingborg
Telefon: +46 (0) 42-38 85 30
Fax: +46 (0) 42-38 85 49