Cirkulera plasten säger EU!

EU-kommissionen har nu enats om en plaststrategi som skall resultera i en mer cirkulär ekonomi. Senast år 2030 skall alla plastförpackningar på EU:s marknad återvinnas. Idag är det uppskattningsvis inte ens 30% av de plastförpackningar som Europas befolkning generarar som samlas in. Strategin och de åtgärder den frammanar är tänkta att stimulera industrin och göra återvinning mer lönsamt.
HDPE-plast har i studier visat sig vara möjlig att återvinnas och återanvändas upp till 10 gånger utan att dess egenskaper försämras, så låt oss använda den befintliga så många gånger det går innan vi producerar ny.

 

Pacsystem på Linkedin

Följ oss gärna på LinkedIn och få de senaste uppdateringarna.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Adress: Knut Påls väg 2
256 69 Helsingborg
Telefon: +46 (0) 42-38 85 30
Fax: +46 (0) 42-38 85 49