Plan för att halvera matsvinnet.

FN har satt som mål att det globala matsvinnet skall halveras till år 2030. Som en konsekvens av det så har Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket fått i uppdrag att skapa en handlingsplan för att realisera målet för Sveriges del. Regeringen har nu fått in förslag på vad dagligvaruhandeln kan bidra med i denna väldigt viktiga fråga. Bland förslagen så nämns bland annat behovet att hitta gemensamma lösningar för bland annat konsumentinformation. Och på tal om konsumentinformation, så är det kanske den viktigaste ”avdelningen”, eftersom den största delen av svinnet uppstår hos konsument. Dock viktigt att tänka på att när/hur snabbt svinnet uppstår även påverkas av hanteringen tidigare i värdekedjan (kylhantering, transporttider, allmän kvalitet etc. etc.). Vad konsument främst kanske bör göra, oavsett vad som skett med livsmedlet på väg till kylen, är att använda ögon, näsa och mun innan man kastar något.

 

Pacsystem på Linkedin

Följ oss gärna på LinkedIn och få de senaste uppdateringarna.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Adress: Knut Påls väg 2
256 69 Helsingborg
Telefon: +46 (0) 42-38 85 30
Fax: +46 (0) 42-38 85 49