Träig plast

Ett projekt vid namn PlastiCel har nyligen startats upp av huvudaktörerna Rise, Mittuniversitetet och MoRe Research. Syftet med projektet är att utveckla nanocellulosa och cellulosakompositer med barriäregenskaper och isolerande funktion. Tanken är att så utmanande produkter som fisklådor (som idag i huvudsak tillverkas av plast) i framtiden skall kunna bestå av temperaturisolerande cellulosabaserat material med goda barriäregenskaper mot fukt och syre. Projektet ämnar fördjupa kunskapen kring materialen och även tillverka förpackningar i pilotskala. Cellulosa är förnybar råvara och biologiskt nedbrytbart, och skogslandet Sverige har mycket av (rå-)varan.

 

Pacsystem på Linkedin

Följ oss gärna på LinkedIn och få de senaste uppdateringarna.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Adress: Knut Påls väg 2
256 69 Helsingborg
Telefon: +46 (0) 42-38 85 30
Fax: +46 (0) 42-38 85 49