När tryckbarheten blir bättre minskar materialspillet

Det är nu möjligt att skapa konkurrenskraftiga förpackningar utan onödigt spill, om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen. Detta enligt en ny licentiatavhandling från Karlstad universitet. En ny metod finns nu för att kontrollera hur jämnt en kartong absorberar vätska. Tidigare har det inte funnits teknik tillgänglig för att göra denna typ av mätningar.

Förpackningen är en viktig del av produkten och en viktig uppgift är att skydda och förvara. Förpackningen ska förmedla information om innehållet och inbjuda till köp. Om kartongmaterialet bidrar till att fullgod tryckkvalitet nås snabbt och enkelt, kommer en större del av all kartong som tillverkas och transporteras till tryckeriet kunna användas och på så vis skapas mindre spill.

För att säkerställa att en kartong kommer att fungera bra vid tryckning, kontrolleras dess egenskaper då den tillverkas. Denna produktionskontroll skulle kunna bli ännu bättre, om man utöver att se till att ytan är tillräckligt slät även kontrollerar hur kartongen kommer att absorbera tryckfärg.

I studien har man undersökt bestruket kartongmaterial som används till vätskeförpackningar, som t.ex. mjölk- och juicepaket. Resultaten pekar på att en ojämn absorption av tryckfärg kan leda till att bilder och text upplevs flammiga med ojämn struktur. Detta skulle kunna förklara varför tryckproblem ibland uppstår trots att kartongytan är slät.

Nu ska försöken göras i större skala, för att bekräfta att de kan tillföra värdefull information vid kartongtillverkning.

kart

 

Pacsystem på Linkedin

Följ oss gärna på LinkedIn och få de senaste uppdateringarna.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Adress: Knut Påls väg 2
256 69 Helsingborg
Telefon: +46 (0) 42-38 85 30
Fax: +46 (0) 42-38 85 49