Extraordinär situation på plastmarknaden

Under de senaste åren har en hel del kapacitet gällande produktion av råvara för plastprodukter stängts ner i Europa. Anledningen till detta är för låg konkurrenskraft gentemot omvärlden. Samtidigt har eurons försvagning gentemot dollarn den senaste tiden gjort att de europeiska producenter av plastråvara som fortfarande verkar i Europa haft lättare att sälja sina produkter i Asien och på andra dollarbaserade marknader. Och dessutom har samtidigt ett antal strejker brutit ut hos råvaruproducenterna, och ett antal fabriker för produktion av råvara har lagts ned. Detta hävdas falla under “force majeure”, vilket ger råvarutillverkarna möjlighet att bryta sina avtalade villkor, d.v.s. välja att inte leverera eller leverera för sent och/eller till högre pris än avtalat och accepterat, och utan avtalad varsel.

Då samtliga nämnda scenarios nu lyckats sammanfalla, så har det skapat en extraordinär situation på marknaden. Fabriker för tillverkning av förpackningar av plast har fått stänga ner delar av sin produktion p.g.a. råvarubrist. Stora förseningar råder generellt på marknaden och med en brist på råvara så strider alla om den begränsade mängd som finns vilket pressar upp priserna (trots de låga oljepriserna).

Detta gäller polypropen, polyeten, polystyren och flertalet andra plastsorter och det gäller mer eller mindre alla producenter. Vad som händer framöver är alltid svårt att sia om, och på senare tid har även vi blivit aviserade om uteblivna leveranser, försenade leveranser och indikation om fortsatt höjda råvarupriser i maj och juni.

Vi gör allt vad vi kan för att få fram produkter, i tid och till bästa möjliga pris, men ett generellt råd är att beställa vad man behöver i mycket god tid.

 

Pacsystem på Linkedin

Följ oss gärna på LinkedIn och få de senaste uppdateringarna.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Adress: Knut Påls väg 2
256 69 Helsingborg
Telefon: +46 (0) 42-38 85 30
Fax: +46 (0) 42-38 85 49