Archive for the ‘Övrigt’ Category

Bara larv?

Det talas mycket om problemet med mikroplaster i naturen, lösningen är kanske Galleria Mellonella. Det är en fjärilslarv som normalt sett äter vax, men tydligen även gillar plast på middagsbordet. Enligt tidskriften Current Biology så kan 100 av dessa larver konsumera 92 gram polyeten inom loppet av […]

Läs mer

Mindre ger oss mer.

Det mesta matsvinnet sker hos konsument. Men, det innebär inte att vi skall glömma och förringa mängden svinn i industrin och detaljhandeln. En forskare på Chalmers uppskattar det totala svinnet till 250 000 ton mat årligen. Samma pedagogiska forskare hjälper oss att visualisera denna för många abstrakta […]

Läs mer

Svenska frukter och grönsaker i fokus.

En av Sveriges stora detaljhandelskedjor har tänkt fortsätta bredda utbudet av svenskproducerade varor i butik, vilket skall leda till ökad försäljning av svensk mat och på så vis även bidra till landsbygdens utveckling. Tidigare har denna satsning (inledningsvis riktad mot kött, chark, mejeri) gjort att andelen svenskproducerat märkbart […]

Läs mer

En alg räddar planeten

  Att tillverka plast kan i framtiden bli ett sätt att minska koldioxidutsläppen. En ny metod att framställa den viktigaste plastingrediensen av blågröna alger har rönt överraskande framgång. En av de viktigaste råvarorna när man ska tillverka plastprodukter – från skrikiga polyesterskjortor till blommiga förpackningar – är […]

Läs mer

Pacsystem ställer ut på Borgeby Fältdagar

Pacsystem ställer ut på Borgeby Fältdagar den 24-25 juni. Det hade varit väldigt trevligt om du besöker oss i monter N12 (Odlingstunneln). Välkommen!

Läs mer

Extraordinär situation på plastmarknaden

Under de senaste åren har en hel del kapacitet gällande produktion av råvara för plastprodukter stängts ner i Europa. Anledningen till detta är för låg konkurrenskraft gentemot omvärlden. Samtidigt har eurons försvagning gentemot dollarn den senaste tiden gjort att de europeiska producenter av plastråvara som fortfarande verkar […]

Läs mer

Plastfilmer som absorberar syre för längre hållbarhet

Två företag har gått samman för att tillsammans utveckla en syreabsorberande film för bl a påsar till bag-in-box-viner. Syftet är att förlänga hållbarheten på vinet och att minska behovet av sulfit som tillsats i vinet för att motverka syreangrepp. I dagsläget arbetar företaget med tyska och franska […]

Läs mer

Krav på att vara rätt packad

Från årsskiftet så gäller att inte bara livsmedlet skall vara godkänt för KRAV-märkning, utan även förpackningen. Krav-märket har tidigare kunnat pryda en produkt oavsett hur bra förpackningen varit ur ett miljöperspektiv. Men de nya reglerna ska stimulera till förpackningar som ur olika perspektiv är mer fördelaktiga för […]

Läs mer

Metan, bli kvar, försvinn ej ut i atmosfären

Metan som det finns gott om där det finns människor (och nötkreatur) är en växthusgas med ej alltför positiva effekter på vårt klimat (och allt vad det för med sig). Nu har ett innovativt företag i USA i labbskala lärt sig att omvandla metan till mjölksyra, som […]

Läs mer

Pacsystem på Hooks och Elmia

Pacsystem ställer ut på Bärkursen på Hooks Herrgård  2-3 decemberoch Elmia Odla 9-10 december. Varmt välkommen att besöka oss där!

Läs mer

Pacsystem på Linkedin

Följ oss gärna på LinkedIn och få de senaste uppdateringarna.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Adress: Knut Påls väg 2
256 69 Helsingborg
Telefon: +46 (0) 42-38 85 30
Fax: +46 (0) 42-38 85 49