Archive for the ‘Tailorpac’ Category

Bär på Hooks

Bär på Hooks

Under veckan som gått har vi traditionsenligt besökt Bärkursen på Hooks Herrgård. Precis som vanligt var det ett välbesökt evenemang med många intressanta föredrag och utställare. Pacsystem tog tillfället i akt att visa upp flertalet lösningar för jordgubbsförpackningar med lock. Folk är generellt nyfikna på detta, även […]

Läs mer

Pacsystem ställer ut på Borgeby Fältdagar

Pacsystem ställer ut på Borgeby Fältdagar den 24-25 juni. Det hade varit väldigt trevligt om du besöker oss i monter N12 (Odlingstunneln). Välkommen!

Läs mer

Extraordinär situation på plastmarknaden

Under de senaste åren har en hel del kapacitet gällande produktion av råvara för plastprodukter stängts ner i Europa. Anledningen till detta är för låg konkurrenskraft gentemot omvärlden. Samtidigt har eurons försvagning gentemot dollarn den senaste tiden gjort att de europeiska producenter av plastråvara som fortfarande verkar […]

Läs mer

Förpackningen räknas vid val av produkt

Förpackningens betydelse för konsumentens val av produkt i butikshyllan blir allt större. Konsumenternas kunskaper om förpackningar behöver dock förbättras, vilket ligger bakom undersökningen ”Utsidan räknas” som gjorts av United Minds på uppdrag av Tetra Pak.  Rapporten är en del av en större satsning för att öka konsumenternas […]

Läs mer

Krav på att vara rätt packad

Från årsskiftet så gäller att inte bara livsmedlet skall vara godkänt för KRAV-märkning, utan även förpackningen. Krav-märket har tidigare kunnat pryda en produkt oavsett hur bra förpackningen varit ur ett miljöperspektiv. Men de nya reglerna ska stimulera till förpackningar som ur olika perspektiv är mer fördelaktiga för […]

Läs mer

Metan, bli kvar, försvinn ej ut i atmosfären

Metan som det finns gott om där det finns människor (och nötkreatur) är en växthusgas med ej alltför positiva effekter på vårt klimat (och allt vad det för med sig). Nu har ett innovativt företag i USA i labbskala lärt sig att omvandla metan till mjölksyra, som […]

Läs mer

Pacsystem på Hooks och Elmia

Pacsystem ställer ut på Bärkursen på Hooks Herrgård  2-3 decemberoch Elmia Odla 9-10 december. Varmt välkommen att besöka oss där!

Läs mer

Film med bio

  Blanda svamp och juice och vad får du? Vad en samling forskare vid Högskolan i Borås arbetar med att få fram med den delikata mixen är en ny tunn plastfilm. De ämnar använda rester från juicetillverkning och ta hjälp av vanlig matsvamp. Ur svampmassan ska forskarna […]

Läs mer

Räkskal ersätter fossila råvaror

Sökandet efter källor som är hållbarare än olja pågår för fullt och överallt. Nu har exempelvis forskare vid Harvards Wyss Institut utvecklat en metod för framställning av biologiskt nedbrytbar plast som baserats på räkskal. Produkter som tillverkats baserade på chitosan (en form av kitin som i naturen bland annat […]

Läs mer

TTI, förkortning för ökad kvalitet och minskat matsvinn

TTI, som står för Time Temperature Indicators, har synts på uppfinnings- och nyhetshimlen en tid, och på sistone har teknologin börjat användas kommersiellt och i något större skala. En norsk leverantör av TTI har nu sålt fler än 1 000 000 enheter (TTI:er). Tanken och fördelen, med TTI:er är […]

Läs mer

Pacsystem på Linkedin

Följ oss gärna på LinkedIn och få de senaste uppdateringarna.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Adress: Knut Påls väg 2
256 69 Helsingborg
Telefon: +46 (0) 42-38 85 30
Fax: +46 (0) 42-38 85 49