Archive for the ‘Förpackningar’ Category

Förpackningen räknas vid val av produkt

Förpackningens betydelse för konsumentens val av produkt i butikshyllan blir allt större. Konsumenternas kunskaper om förpackningar behöver dock förbättras, vilket ligger bakom undersökningen ”Utsidan räknas” som gjorts av United Minds på uppdrag av Tetra Pak.  Rapporten är en del av en större satsning för att öka konsumenternas […]

Läs mer

Plastfilmer som absorberar syre för längre hållbarhet

Två företag har gått samman för att tillsammans utveckla en syreabsorberande film för bl a påsar till bag-in-box-viner. Syftet är att förlänga hållbarheten på vinet och att minska behovet av sulfit som tillsats i vinet för att motverka syreangrepp. I dagsläget arbetar företaget med tyska och franska […]

Läs mer

Krav på att vara rätt packad

Från årsskiftet så gäller att inte bara livsmedlet skall vara godkänt för KRAV-märkning, utan även förpackningen. Krav-märket har tidigare kunnat pryda en produkt oavsett hur bra förpackningen varit ur ett miljöperspektiv. Men de nya reglerna ska stimulera till förpackningar som ur olika perspektiv är mer fördelaktiga för […]

Läs mer

Metan, bli kvar, försvinn ej ut i atmosfären

Metan som det finns gott om där det finns människor (och nötkreatur) är en växthusgas med ej alltför positiva effekter på vårt klimat (och allt vad det för med sig). Nu har ett innovativt företag i USA i labbskala lärt sig att omvandla metan till mjölksyra, som […]

Läs mer

Eten, vik hädan

Svinnet av våra livsmedel producerade genom hårt arbete, användande av jordens förbrukbara resurser, transporterade med miljöbelastning som resultat, ofta kastade/förstörda, är enormt. Som exempel förstörs uppskattningsvis ca 30% av all producerad broccoli någonstans mellan jord och bord. Lösningarna är många! Men långt ifrån alla av dem används/praktiseras? […]

Läs mer

Pacsystem på Hooks och Elmia

Pacsystem ställer ut på Bärkursen på Hooks Herrgård  2-3 decemberoch Elmia Odla 9-10 december. Varmt välkommen att besöka oss där!

Läs mer

Jordens resurser, vad gör vi med dem?

Tydligen så kastar vi dem. 120 miljoner ton avfall per år, i Sverige… (enligt Swedish Waste Management).  Hushållens avfall uppgår till ca 4 300 000 kg avfall. Det vill säga det som återvinns räknas ej in i dessa siffror. I Sverige återvinner vi 35,4%, vilket placerar oss efter länder […]

Läs mer

Pacsystem på Topp 5 i effektivitet

En gång per år, med delrapporter däremellan, gör UC en sammanställning över branscher och företagen som är del av branschen. Inom förpackningsbranschen så finns i senaste rapporten 683 företag registrerade enligt UC. UC mäter och analyserar branschen och dess företag ur flera olika aspekter. Omsättning, resultat, antal […]

Läs mer

Omvärldsbevakning i koncentrerat format

Pacsystem har under två heldagar deltagit i Top Packaging Summit, ett av de större eventen i Sverige som fokuserar på förpackningar och områdets nyheter och utveckling. Årets huvudteman var: – Packaging innovation for a demanding future. Is evolution fast enough? – Packaging, “The silent salesman” and the […]

Läs mer

Film med bio

  Blanda svamp och juice och vad får du? Vad en samling forskare vid Högskolan i Borås arbetar med att få fram med den delikata mixen är en ny tunn plastfilm. De ämnar använda rester från juicetillverkning och ta hjälp av vanlig matsvamp. Ur svampmassan ska forskarna […]

Läs mer

Pacsystem på Linkedin

Följ oss gärna på LinkedIn och få de senaste uppdateringarna.

Senaste inläggen

Kontakta oss

Adress: Knut Påls väg 2
256 69 Helsingborg
Telefon: +46 (0) 42-38 85 30
Fax: +46 (0) 42-38 85 49